Heisann, og velkommen til denne nettsiden.

Det er i utganspunktet en nettside jeg har satt opp for å leke litt med nettsideutvikling, og som jeg kan bruke som testside for ulik type funksjonalitet. Samtidig kommer jeg til å bruke dette som et utgangspunkt for å presentere meg selv; hvem jeg er, hva jeg driver med, intersser o.l.

God lesing!

Mvh Morten Dørum